Tomasz Gruba
Kropla INspiracji
O mnie · Warsztaty · Kalendarz · Video & Audio · Wywiady · Galeria · Kontakt

O warsztacie
WarsztaTY
Integracji nieświadomości


Czym jest nieświadomość? - to nieświadoma sfera życia psychicznego człowieka. Zawiera ona w sobie czynne procesy psychiczne, które odbywają się poza świadomością człowieka. Wiele z tych nieświadomych procesów bardzo silnie warunkuje nasze życie, wpływając na nasze relacje, sukcesy, cele, stan psychiczny, a nawet fizyczny. Istnieją narzędzia i sposoby umożliwiające pracę z naszymi nieświadomymi uwarunkowaniami.

Warsztaty integracji nieświadomości to wydarzenie na którym doświadczysz gruntownej metamorfozy jakości swojego życia.


Spotkanie to pozwoli Ci lepiej zrozumieć procesy rządzące twoim życiem.
Celem warsztatu jest przekazanie w zrozumiały sposób praktycznej wiedzy (w postaci metod i narzędzi), która pozwoli Tobie zrozumieć i uleczać procesy rządzące relacjami międzyludzkimi, niekorzystnymi dla siebie uwarunkowaniami i przekonaniami. Używanie tej wiedzy w praktyce daje możliwość skutecznej pracy w obszarze własnej nieświadomości. Pozwala to na nowo oczyszczać i przeprogramowywać głęboko zakorzenione niekorzystne dla nas wzorce myślowe, tak by umożliwiały one nam pełniejsze i bardziej szczęśliwe doświadczanie życia. Podczas tego wydarzenia nauczysz się świadomego rozpoznawania przyczyn cierpienia oraz korzystania z narzędzi do neutralizowania go w swym życiu.
Czas przejąć ster nad własnym życiem i zrozumieć na czym polegają mechanizmy, które ograniczają nasz najwyższy potencjał.
Poza uwarunkowaniami osobistymi na ruszt weźmiemy także kolektywne mechanizmy ograniczające nas jako istoty społeczne.


Program warsztatu:

1 - Umysł, a świadomość

Pierwszym zagadnieniem na którym się skupimy będzie natura naszego własnego istnienia. Czym jest umysł, a czym świadomość i w jaki sposób te dwa czynniki tworzą istotę ludzką. Rozpoznanie to pomoże nam lepiej zrozumieć to, kim naprawdę jesteśmy i będzie ono stanowić podstawowy fundament do dalszej pracy w ramach tego warsztatu. Tutaj przyjrzymy się temu, czym naprawdę jest odbierana przez nas rzeczywistość, a także czym są myśli, jaka jest ich struktura i mechanika.

To zagadnienie obejmuje także:
- Zmysły jako filtry rzeczywistości.
- Poziomy świadomości.
- Rzeczywistość świata snów.


2 - Okiem nauki
Następnie wejdziemy w świat nauki. Tutaj omówione zostaną zagadnienia: cymantyki, świętej geometrii, biologii mózgu, fizyki klasycznej, kwantowej i informacyjnej oraz to, w jaki sposób łączą się one z tematem naszego warsztatu.
Przyjrzymy się wielu ciekawym eksperymentom, których wyniki odkrywają przed nami zdumiewającą naturę wszechświata i życia.

To zagadnienie obejmuje także:
- Paradygmaty i dogmaty jako struktury umysłu.
- Falowa natura rzeczywistości i życia.
- Holograficzna i fraktalna rzeczywistość.


3 - Nasza percepcja i systemy przekonań
Kolejnym zagadnieniem na którym się skupimy będą systemy przekonań oraz to w jaki sposób nasza percepcja wpływa na obraz odbieranej przez nas rzeczywistości.
Postaramy się dotrzeć do zrozumienia, czym są systemy przekonań, jak powstają i na jakich zasadach działają oraz w jakim stopniu warunkują one nasze życie?
Każdy człowiek tworzy swój własny światopogląd oparty na różnych informacjach zbieranych przez życie. Światopogląd to nasz względnie stały zespół sądów, opinii i przekonań nt. otaczającego nas świata. Nasze osobiste światopoglądy często bazują na wielu systemach przekonań, które są dla nas niepraktyczne lub nawet krzywdzące. I to właśnie takie przekonania postaramy się wziąć pod lupę.

To zagadnienie obejmuje także:
- Personalny tuneling rzeczywistości.
- Wewnętrzny sędzia i jego księga praw.
- Dualizm i pierwotna jednia.


4 - Dobro i zło
Na tym etapie zajmiemy się tym, czym jest w świecie ludzi konflikt, walka i kompromis z głębszego punktu widzenia. Kto walczy gdy, pojawia się walka i jak taką sytuację rozwiązać?
Przyjrzymy się także temu, czym jest kłamstwo z poziomu moralnego, duchowego oraz poziomu sumienia, a także dualności dobra i zła w bardziej holistycznym znaczeniu.

To zagadnienie obejmuje także:
- Strach i pokrętne drogi ucieczki przed nim.
- Moralność jako zniekształcony obraz sumienia.
- Iluzja świata symboli.


5 - Światy energii międzyludzkiej
W tym punkcie programu zaczniemy uczyć się konkretnych metod, które pokierują nas ku świecie energii międzyludzkiej.
W tym miejscu dowiemy się, czym jest energia relacji. W jaki sposób zwracać na nią uwagę i jak pracować z relacją na tym poziomie postrzegania, aby uzdrowić nasze uwarunkowania. Zwrócimy uwagę na to, jak nasze głęboko zakorzenione przekonania wpływają na wymianę energii między ludźmi. Kiedy i w jaki sposób dochodzi do jej utraty, pozyskania (kradzieży),
a także jak skutecznie ją pozyskiwać w zharmonizowany i nieinwazyjny sposób.

To zagadnienie obejmuje także:
- Mechanizmy kontroli energii - dlaczego ich używamy.
- Czym jest zatrzymywanie energii, a czym płyniecie z nurtem.


6 - Życie i śmierć
Tutaj zajmiemy się egzystencjalnym podejściem do tematu związanego z życiem i śmiercią.
Skupimy się na tym, czym jest życie, a czym śmierć z poziomu energii.
Jakie nasze działania powodują, że uśmiercamy lub ożywiamy naszą psychikę i ciało.
W jaki sposób nie odcinać od siebie życiodajnej energii i nie wybijać się z karmiącego nas pulsu życia. Tutaj zajmiemy się także tematami związanymi z eteryką człowieka oraz otaczającej go rzeczywistości.

To zagadnienie obejmuje także:
- Czym jest wielki cykl życia i śmierci.
- Jak rozpuszczać własne blokady.
- Stożek percepcji.


7 - Choroby i cierpienie
Następnie przyjrzymy się przyczyną powstawania chorób i temu, co one chcą nam pokazać.
Jak przebiega proces choroby z holistycznej perspektywy i gdzie leży jej prawdziwe źródło.
W tej części programu przedstawiony zostanie holistyczny model naszego zdrowia. Dowiesz się w jaki sposób nasza emocjonalność, czuciowość i mentalność wpływa na fizyczny stan naszego ciała. Jak dzięki pracy na tych poziomach można uniknąć choroby lub się z niej wyleczyć.
Kolejnym elementem tego działu, będzie przyjrzenie się zjawisku doświadczania cierpienia.
- Dlaczego doświadczamy cierpienia i skąd się ono naprawdę bierze?
Na tym etapie przedstawione zostaną metody skutecznej pracy z niepożądanymi myślami, emocjami i odczuciami.

To zagadnienie obejmuje także:
- Psychosomatyka chorób.


8- Magnetyzm wibracyjny
Tutaj zajmiemy się podstawowymi prawami rządzącymi kreacją. Przyjrzymy się takim zagadnieniom jak synchroniczność, wewnętrzna nawigacja, magnetyzm wspólnej wibracji popularnie znany jako prawo przyciągania.
W tej części warsztatów dowiemy się w jaki sposób wzmacniać pozytywne wizję, czyny i działania.
Jak przejąć kontrolę nad własnym życiem i na jakich zasadach funkcjonują owe zjawiska.
W jaki sposób pomagać trudnym sytuacjom się rozwiązywać i jak zasilać innych ku wyższym poziomom percepcji i rozumienia.

To zagadnienie obejmuje także:
- Wzmacnianie wizji.
- Wewnętrzna nawigacja - jak z niej korzystać.
- Podstawowe prawa kreacji


9 - Magia życia
W tym miejscu warsztatów skupimy się na doświadczeniu tego, czym jest życie bez systemów przekonań i kontroli energii.
Tutaj otworzymy się na to jak dostać to czego chcemy od świata i na ile my sami się przed tym wzbraniamy.
Skupimy się także na świadomym egzystowaniu w chwili obecnej, czyli jedynym naprawdę istniejącym momencie w którym dokonują się wszelkie wybory.

To zagadnienie obejmuje także:
- Ześrodkowanie kluczem do postrzegania prawdy.
- Natura rzeczywistości chwili obecnej.
- Czystość percepcji.


10 - Mistrzowie energii
Końcowym etapem jest otworzenie nas samych na bycie w harmonii ze sobą. Wejdziemy tu w odczuwanie i pełniejsze rozumienie tego, czym jest miłość, wyższe energie, harmonia, empatia, sens życia. Na sam koniec warsztatu skupimy się na tym, aby każdy uczestnik doświadczył świadomego odnalezienia prawdziwego siebie. Ważnym elementem będzie także odpowiedź na pytanie, jak odnaleźć swoją życiową ścieżkę serca.

Jest to poziom przygotowujący nas na kolejny etap doświadczania życia,
z perspektywy którego, staje się ono prawdziwą magią..Na warsztat zapraszam osoby interesujące się rozwojem osobistym, chcące poszerzać własną wiedzę, a także nauczyć się wielu praktycznych narzędzi do pracy z samym sobą.
Fraktalna.pl © 2019